Bilans krajowego oczyszczania

wydany w Przegląd Komunalny – 2006-11
  DRUKUJ
112 nowych obiektów, 78 modernizacji, 25 działań polegających na rozbudowie i 108 modernizacji prowadzonych łącznie z rozbudową oczyszczalni ścieków – to wyniki przedstawione w sprawozdaniu z wykonania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) w latach 2003-2005.

Traktat Akcesyjny obliguje nasz kraj do wybudowania, rozbudowania i/lub zmodernizowania do 2015 r. oczyszczalni ścieków komunalnych i systemów kanalizacji zbiorczej w aglomeracjach. Unijne regulacje w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych znajdują swój wyraz przede wszystkim w dyrektywie Rady 91/27/EWG z 21 maja 1991 r. Jej przepisy zostały przetransponowane do prawa krajowego.
16 grudnia 2003 r. Rada Ministrów przyjęła Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, zawierający spis aglomeracji powyżej 2 tys. mies [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus