Wszystkie artykuły w kategorii: "Woda ścieki"

Polecane artykuły:

Zapomniejcie o ,,podatku (...)

Pejoratywnie nacechowane określenie „podatek za deszcz”, tak często używane przez media i pojawiające się na ustach polityków przed każdymi wyborami, uderza swą krzykliwością („fundują nam kolejny podatek”) i… odciąga uwagę od sedna problemu związanego z wprowadzaniem taryf za wody opadowe oraz roztopowe. Na spotkanie z cyklu konferencji poświęconych gospodarce wodno-ściekowej, tym razem poświęcone tematyce „Wód opadowych w aspekcie prawnym(...)
»

Czy reforma śmieciowa jes(...)

Czy reforma śmieciowa jest sukcesem? Każda rewolucja ma swoich beneficjentów i przegranych. Od chwili ogłoszenia zasad organizacji nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2011 r. wiadomo było, że wart kilka miliardów złotych „odpadowy tort” zostanie podzielony pomiędzy stosunkowo wąskie grono szczęśliwców. Tak też się stało. Przed wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 2011 r. w większości polski(...)
»