Wszystkie artykuły w kategorii: "Technika komunalna"

Polecane artykuły:

Lepsze gospodarowanie wod(...)

Istotnym problemem występującym na terenach zurbanizowanych jest zaburzenie naturalnego obiegu wody, co stanowi bezpośredni skutek postępującego rozwoju cywilizacyjnego i urbanistycznego. Zwiększenie powierzchni zabudowy mieszkaniowej i komercyjnej oraz powierzchni nieprzepuszczalnych (drogi, parkingi, chodniki itp.) sprawia, że naturalny spływ powierzchniowy, infiltracja i parowanie wody zostają w znaczący sposób zaburzone. Szukając nowych rozwiązań Dodat(...)
»

Polityka spójności po 201(...)

Perspektywa budżetowa Unii Europejskiej na lata 2007-2013 dobiega powoli do końca, podobnie jak kończą się środki finansowe i wsparcie w ramach poszczególnych programów dotychczasowej Narodowej Strategii Spójności, w tym także poszczególnych regionalnych programów operacyjnych. Widać to również po wskaźnikach zadłużenia samorządów, które są obecnie przedmiotem ogólnopolskiej dyskusji. Według danych na grudzień 201(...)
»