Wszystkie artykuły w kategorii: "Technika komunalna"

Polecane artykuły:

Pojawiam się i znikam(...)

Nadeszła rewolucja dotycząca nie tylko utrzymania czystości i porządku w gminach, lecz także systemu zbierania odpadów. Coraz częściej można spotkać na terenach miast, spółdzielni i osiedli bardzo estetycznie wykonane oraz zajmujące niewiele miejsca kosze na odpady z podziemnym mechanizmem składowania nieczystości. Ich największym atutem jest właśnie zainstalowany pod powierzchnią ziemi pojemnik, w którym magazynowane są odpady wyrzucan(...)
»

Nowe normy na placach zab(...)

Obserwowany obecnie wzrost zainteresowania problemami rekreacji i wypoczynku to skutek m.in. przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Dlatego warto przypatrzyć się zmianom w budowie i wyposażeniu placów zabaw oraz związanych z tym norm. W ostatnim czasie pojawiły się możliwości wykorzystania środków unijnych na inwestycje w dziedzinach dotąd niedoinwestowanych. Realizacja potrzeb rekreacyjnych mieszkańców oraz dbanie o stan środowiska przyrodniczego nal(...)
»