Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Od Wydawcy(...)

Oddajemy w ręce czytelników drugie już wydanie dodatku „Wodociągi-Kanalizacja", tym razem dołączamy go do wrześniowego „Przeglądu Komunalnego". Majowe wydanie dodatku, który swą „premierę" miał na targach Wod-Kan w Bydgoszczy, spotkało się z przychylnym odbiorem czytelników. Wiele ciekawych uwag i propozycji, które przyjęliśmy osobiście na naszym stoisku będzie przez nas wykorzystanych przy planowaniu tematyki kolejnych wydań. W dalszym ciągu czekamy na listy, telefony, e-m(...)
»

Od redaktora(...)

Spacerując ulicami miasta, stojąc w korkach czy przemieszczając się miejskimi środkami transportu, mamy czas, by zwrócić uwagę na otaczającą nas przestrzeń. Naszym oczom jawią się architektoniczne, zabytkowe perełki, nowoczesne biurowce, ale także gorzej lub lepiej zagospodarowane i zarządzane tereny zieleni czy też bardziej lub mniej estetyczne elementy małej architektury, służące m.in. codziennej rekreacji i utrzymania porządku. Mimowolnie zapoznajemy się z reklamami, które w różnorakiej fo(...)
»