Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Co ma towarzysz Gomułka d(...)

Gorączka łupkowa trwa już w Polsce od pewnego czasu. Czy można dzisiaj spojrzeć na nią z tzw. perspektywy? Można. I towarzyszą temu dość mieszane uczucia. W dalszym ciągu nie ma danych (czyt. odpowiedniej ilości nowych odwiertów), które pozwoliłyby w sposób rzetelny oszacować zasoby gazu łupkowego w Polsce. US Geological Survey co pewien czas ogłasza kolejne prognozy, przy czym rozrzut od 5 trylionów do 95 miliardów ociera si(...)
»

Ostoja gatunkowa (...)

  Fragment parku na jednym z poznańskich osiedli stał się ostoją dla kilku gatunków płazów. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania, ta niewielka, bo o powierzchni ok. 0,17 ha, część miasta została uznana za użytek ekologiczny. Od 12 lipca br. obszar ten podlega specjalnej ochronie. Użytek „Traszki Ratajskie” jest miejscem charakteryzującym się wysoką różnorodnością biologiczną oraz walorami siedliskowymi, co stanowi jednocześnie o unikatowości p(...)
»