Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Po co policja w odpadach?(...)

O konieczności wyspecjalizowanej i profesjonalnej kontroli prowadzonej przez powołaną do tego policję środowiskową (odpadową) od kilku lat mówi branża odpadowa. Niestety, apele te pozostają bez echa, a tymczasem szara strefa rozkwita. Nie ma „odpowiedniego klimatu politycznego”, by tworzyć kolejną policję. Zadania kontroli i czasami wskazówki, jak to robić, dostają wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, wydziały środowiska w starostwach powiatowych i urzę(...)
»

Decyzja w sprawie hałasu(...)

Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu (art. 115a ustawy Prawo ochrony środowiska – P.o.ś.) jest wydawana w przypadku stwierdzenia przez organ ochrony środowiska, że poza zakładem, w wyniku jego działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu (przekroczenie wskaźnika hałasu LAeq D lub LAeq N). W decyzji określa się dopuszczalne poziomy hałasu poza zakładem. Rozporządzenie Ministra Środowi(...)
»