Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Zielone zamówienie public(...)

Zielone zamówienia publiczne (ang. green public procurement – GPP) oznaczają politykę, w ramach której podmioty publiczne włączają kryteria i/lub wymagania ekologiczne do procesu zakupów (procedur udzielania zamówień publicznych). Poszukują także rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ wyrobów lub usług na środowisko oraz uwzględniających cały cykl życia produktów, a tym samym wpływają na rozwój i upowszechnieni(...)
»

Kryteria zrównoważonego r(...)

Jednym z wyzwań dla dynamicznie zmieniającego się rynku biopaliw są zapisy dyrektyw 2009/28/WE i 2009/30/WE UE, określające kryteria zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do biopaliw.  W dużym uproszczeniu dyrektywy te opisują m.in. wymagane poziomy redukcji emisji gazów cieplarnianych dzięki wykorzystaniu biopaliw, a oprócz tego warunki, jakie mają spełniać źródła pozyskiwania surowców do produkcji biopaliw. W konsekwencji, przyjęcie i (...)
»