Wszystkie artykuły w kategorii: "Ekotargowanie"

Polecane artykuły:

Ocena oddziaływania przed(...)

Pojawienie się w prawie ochrony środowiska nowego instrumentu o nazwie Environmental Impact Assessment (EIA), którego polski odpowiednikiem jest ocena oddziaływania na środowisko, zapoczątkowało tzw. drugą generację instrumentów prawnych ochrony środowiska. W ocenie oddziaływania na środowisko skupiają się elementy składowe trzech zasad prawa ochrony środowiska: kompleksowości ochrony oraz prewencji i zasady przezorności. Ocena w ujęciu prakseologicznym j(...)
»

Wodór dziś i jutro(...)

Własności wodoru były znane uczonym już w XVIII w. Możliwość jego wykorzystania jako potencjalnego paliwa wykazano w XIX w. Obecnie znajduje on zastosowanie jako paliwo do rakiet kosmicznych, w przemyśle chemicznym do procesu syntezy, produkcji amoniaku itd. (...)
»