Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowe regulacje w ochronie(...)

Nowelizacja Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (DzU z 2008 r. nr 25, poz. 150, z późn. zm. – P.o.ś.) w dość istotny sposób zmodyfikowała przepisy odnoszące się do ochrony jakości powietrza. Jedną z najważniejszych nowości w tych regulacjach jest kwestia ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem na człowieka i środowisko bardzo drobnego pyłu zawieszonego, tzw. pyłu PM2,5. Zagadnienie to zajmuje szczególne (...)
»

Listy do Redakcji(...)

We wrześniowym wydaniu „Przeglądu Komunalnego” „Punkt widzenia” poświęciliśmy zawieraniu umów z lokatorami budynków wielolokalowych (w związku z projektem nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu…). Zaprezentowaliśmy także stanowisko Elżbiety Szyszko z Departamentu Mieszkalnictwa Ministerstwa Infrastruktury oraz zachęciliśmy zainteresowanych do zapoznania się ze stanowiskiem Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Poniżej prezentujemy polemiczny lis(...)
»