Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

O smogu inaczej(...)

Należy odejść od absurdalnych apeli do mieszkańców, aby w dniach o największych stężeniach zanieczyszczeń pozostawali w domach, bo w domach te stężenia są jeszcze większe, jeśli nie stosuje się urządzeń oczyszczających oraz odpowiedniej roślinności poprawiających standard powietrza. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie mieliśmy ciągłego monitoringu powietrza, informującego na bieżąco o sytuacji, lecz wyłącznie wyrywkowe badania różnych środowisk naukowych. Nie zn(...)
»

Alternatywne źródła energ(...)

Potencjał energetyczny biomasy można również wykorzystać do wytwarzania ciepła technologicznego, a pośrednio do produkcji wysokoenergetycznych i ekologicznych paliw alternatywnych. Odnawialne i alternatywne źródła energii wykorzystywane są głównie do wytwarzania energii cieplnej. Znacznie lepsze efekty energetyczne i ekologiczne uzyskuje się jednak wtedy, kiedy odnawialne źródła energii wykorzystuje się do wytwarzania paliw alternatywnych, a te zaś z kolei s(...)
»