Wszystkie artykuły w kategorii: "Konkurs"

Polecane artykuły:

Nowe podejście do polityk(...)

Panie Marszałku, woj. pomorskie od 2006 r. realizuje Regionalną Strategię Energetyki, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł odnawialnych. Czy mógłby Pan przedstawić najważniejsze kierunki działań dla energetyki naszego regionu?  Silne uzależnienie województwa pomorskiego od zewnętrznych dostaw paliw konwencjonalnych oraz(...)
»

Uwierzytelnienie pochodze(...)

Urząd Regulacji Energetyki prowadzi prace nad podstawami funkcjonowania systemu uwierzytelniania biomasy (Krajowego Systemu Uwierzytelniania Biomasy – KSUB) na rzecz usprawnienia procedury wydawania świadectw pochodzenia (ŚP). Prowadzone prace stanowią odpowiedź regulatora na sygnalizowane przez przedsiębiorców problemy producentów biomasy oraz wytwórców energii elektrycznej wykorzystujących ten rodzaj paliwa. W ramach prowadzonych prac nad utworzeniem jednolitych s(...)
»