Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

XVI edycja Konkursu o Puc(...)

Akcja – edukacja, czyli oświata walczy o Puchar Od wielu już lat placówki edukacyjne są ważnymi uczestnikami Konkursu „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu, gdyż przedstawiają i realizują oryginalne pomysły na edukację ekologiczną i są ważnym podmiotem w kształtowaniu świadomości Polaków. Do Konkursu o Puchar Recyklingu zgłaszać się mogą gminy, związki i porozumienia międzygminne, prywatne lub samorządowe przedsiębiorstwa zajmujące s(...)
»

Klimat Łodzi a zieleń(...)

Przyznanie Łodzi prawa do organizacji Ogrodniczego Expo w 2024 r. dało impuls do ponownego przyjrzenia się koncepcjom budowy systemów przyrodniczych miasta. Działania podejmowane w ramach przygotowania obiektów wystawy są ukierunkowane na wzrost udziału terenów zieleni, co bezpośrednio wpłynie korzystnie na jakość powietrza. Rozwój Łodzi przemysłowej wiązał się ze znacznym zmniejszeniem powierzchni terenów zieleni – lesistość na terenie miasta malała w szybkim tempi(...)
»