Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Z makulaturą za pan brat(...)

Prezentujemy kolejne zestawienie firm branżowych dotyczące podmiotów zajmujących się przetwórstwem makulatury. Informacje na temat jednostek przedstawionych w poniższej tabeli pochodzą z redakcyjnej bazy danych a także są efektem prowadzenia indywidualnych rozmów z przedstawicielami firm i przedsiębiorstw przetwarzających makulaturę. Z(...)
»

Od redaktora(...)

O tym, że – używając sformułowania klasyka – „warto rozmawiać”, nikogo przekonywać nie trzeba. Dowodem na prawdziwość tego stwierdzenia była chociażby ostatnia z cyklu debat na temat uwarunkowań i metod zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym. Do siedziby wydawcy naszego miesięcznika, firmy Abrys, zjechali prezesi największych przedsiębiorstw w branży z całej Polski. Relację z przebiegu trwającego blisko pięć godzin spotkania prezentujemy na s. 16. Nasi goście debatowali dług(...)
»