Wszystkie artykuły w kategorii: "Rozmowa z..."

Polecane artykuły:

Od Redaktora(...)

Kolejny raz przedstawiciele władz pochylają się nad ustawą o odnawialnych źródłach energii. 6 marca Rada Ministrów przyjęła projekt jej nowelizacji. Chciałoby się powiedzieć: lepiej późno niż wcale, bo specjaliści od dłuższego czasu alarmowali, że przy obecnej polityce Polska może nie sprostać wymaganiom 15-procentowego udziału energii z OZE w ogólnej produkcji energii. Jak na proponowane przez rząd zmiany zapatrują się przedstawiciele poszczególnych gałęzi rynku? Przedstawiciele Polsk(...)
»

Zarządzanie bezpieczeństw(...)

Firma posiadająca elektroniczne zasoby informacyjne gromadzi je zazwyczaj we własnych systemach informatycznych, a nad ciągłością pracy tych systemów czuwają administratorzy o odpowiednich kwalifikacjach. Dbają oni o sprawność i wydajność działania systemu informatycznego, a coraz częściej także o bezpieczeństwo informacji w nim zgromadzonych. W większości przypadków pierwsze dwa cele są z powodzeniem realizowane przez osoby zatrudnione na tym stanowisku. Bezpieczeństwo informacji jed(...)
»