Wszystkie artykuły w kategorii: "Rozmowa z..."

Polecane artykuły:

W klimacie energii(...)

Polityka klimatyczno-energetyczna była szeroko dyskutowana podczas VII Forum Energetycznego. Zdaniem prof. Jerzego Buzka, obecnie polityka klimatyczna wzięła górę nad polityką energetyczną. – Polityka klimatyczna od pewnego czasu zaczęła kształtować politykę energetyczną. Na ile się z tym zgadzamy? Na ile jest to działalność właściwa? – pytał, otwierając konferencję, prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012. (...)
»

Ozdoba czy konieczność?(...)

Życie w miejskim hałasie, wśród betonowych ścian, przy wysokim poziomie spalin i zanieczyszczeń nie jest komfortowe. Badania wykazują, że zieleń w miastach – zarówno wysokie drzewa i krzewy, jak i roślinność niższa – to nie tylko ozdoba, ale przede wszystkim korzystne środowisko przyrodnicze miast. Warunki miejskie – ścisła zabudowa, istnienie dodatkowych źródeł ciepła oraz emisja zanieczyszczeń – wpływają negatywnie na bilans cieplny i stosunki wodne. W e(...)
»