Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Pole golfowe – planowanie(...)

    Pole golfowe to zespół stałych elementów, wymuszonych regułami gry w golfa. Dla wygody graczy kompleksy golfowe składają się z kilku pól, położonych niezbyt daleko od siebie. Dodatkowo tworzy się różnego rodzaju miejsca treningowe oraz obiekty usługowe.   Obecnie nie istnieją żadne przepisy regulujące wymagania dotyczące budowy oraz wyglądu pól golfowych, jednak wielowiekowa tradycja ut(...)
»

Kryteria wyboru rozwiązań(...)

Gospodarka odpadami komunalnymi stoi przed dwoma zasadniczymi problemami: potrzebą zdecydowanego zwiększenia poziomów selektywnego zbierania odpadów (zwłaszcza z gospodarstw domowych), aby możliwe było osiągnięcie przez Polskę wymaganych poziomów ich recyklingu i odzysku, oraz koniecznością zmniejszenia masy deponowanych odpadów ulegających biodegradacji dla osiągnięcia dopuszczalnych poziomów ich składowania. O ile pierwszy problem adresowany jest zasadniczo do przedsiębiorców w(...)
»