Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Ekologia na czterech koła(...)

Samochody, m.in. poprzez emisję spalin i pyłów z układów hamulcowych oraz opon, przyczyniają się do zanieczyszczania środowiska. W związku z tym producenci pojazdów podejmują działania mające na celu minimalizowanie negatywnego wpływu motoryzacji na środowisko. Dzięki wspólnym wysiłkom naukowców, konstruktorów i producentów szkodliwe oddziaływanie pojazdów na otoczenie zmniejsza się. Obecnie dwadzieścia nowych samoc(...)
»

Odprowadzanie wód opadowy(...)

Podstawowym problemem w projektowaniu i eksploatacji systemów kanalizacyjnych było i jest określenie miarodajnych odpływów wód opadowych. Zjawisko opad-odpływ doczekało się mnóstwa opracowań teoretycznych i modeli w różnym stopniu upraszczających to zjawisko, co umożliwia praktyczne zastosowania. Współczesne podejście do wód opadowych, uwzględniające m.in. wydłużenie czasu odpływu ze zlewni do odbiornika oraz zmniejszenie odpływów do odbiornika poprzez wprowadzenie różnych form r(...)
»