Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Co mieści się w małym tró(...)

W tym pracowitym dla wszystkich okresie wielu z czytelników jest zainteresowanych losem ustawy o odnawialnych źródłach energii, a także całego tzw. dużego trójpaku energetycznego (ustawa – Prawo energetyczne, ustawa – Prawo gazowe i ustawa o odnawialnych źródłach energii). Jednocześnie wielu ma też świadomość znaczenia toczących się prac nad kluczowymi zmianami w Ustawie z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczn(...)
»

Apel do premiera(...)

Polska Izba Gospodarki Odpadami 2 października 2012 r. przekazałam prezesowi Rady Ministrów Stanowisko w sprawie projektów ustaw o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wniesionych do Sejmu w dniach 13 i 21 września br. W stanowisku tym Izba, w imieniu zrzeszonych w niej przedsiębiorców, wyraziła głębokie oburzenie lobbingiem spółek komunalnych i części samorządów lokalnych, których skutkiem jest m.in. wniesienie przez (...)
»