Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Biopaliwa wczoraj i dziś(...)

Transport jest dynamicznie rozwijającym się sektorem, praktycznie w 100% zależnym od ropy naftowej oraz mającym największy udział w globalnym i lokalnym zanieczyszczaniu środowiska. Dlatego biopaliwa coraz bardziej zyskują na znaczeniu. Przez „biopaliwa” rozumie się paliwa pochodzące ze źródeł odnawialnych. Wśród nich wyróżniamy biopaliwa stałe, płynne oraz gazowe1-3. W ostatnich latach szczególną wagę przywiązuje się do paliw do pojazdów samochodowych. Opr(...)
»

Gdy drzewa są zagrożeniem(...)

Miasto jako żywy i ciągle rozwijający się organizm potrzebuje bezpiecznych przestrzeni. Ze względu na zły stan wielu miejskich drzew niezbędne jest stworzenie spójnego programu zarządzania drzewostanem. Miasta u swych początków były strukturami bez drzew, ale wraz z rozwojem dużych układów miejskich stopniowo coraz więcej miejsca przeznaczano dla roślin. Jednakże stale pamiętano, że jak wszystkie organizmy żywe mają one swój czas życia i nie zaniedbywano ich wymiany, jednocześnie korygują(...)
»