Wszystkie artykuły w kategorii: "Książki nadesłane"

Polecane artykuły:

Koncepcja wykorzystania o(...)

Frakcja biologiczna odpadów komunalnych i osady ściekowe to biomasa o dużym stopniu wilgotności. Przed użyciem należy ją najpierw osuszyć. Wysuszoną biomasę można wykorzystać jako paliwo do osuszania następnej nadawy wilgotnej biomasy. Otrzymane w ten sposób biopaliwo można wykorzystać jako źródło energii potrzebnej do zasilania chłodziarek absorpcyjnych. Gminna sieć takich chłodziarek może być podstawą programów rozwoju gospodarczego gmin. Konce(...)
»

Wydobyć potencjał(...)

O największych wyzwaniach stawianych Zarządowi Zieleni Miejskiej, działaniach marketingowych i współpracy z mieszkańcami Krakowa – z dyrektorem Piotrem Kempfem – rozmawia Judyta Więcławska.   Zarząd Zieleni Miejskiej został powołany w Krakowie 1 lipca 2015 r. Co do tej pory stanowiło dla jednostki największe wyzwanie? W obliczu stosunkowo dużej ilości wycinek drzew w mieście największym wyzwaniem było pokazanie mieszkańcom, (...)
»