Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Jakie wymagania należy st(...)

Place zabaw stanowią istotny element przestrzeni publicznej. Powinny one w estetyczny sposób komponować się z wybranym założeniem architektonicznym, służyć funkcjom utylitarnym, związanym z rozwijaniem sprawności fizycznej najmłodszych, a przede wszystkim zachęcać do beztroskiej zabawy.   Należy podkreślić słowo „beztroskiej”, gdyż każdy plac zabaw musi spełniać normy(...)
»

Wykorzystanie odnawialnyc(...)

Nie bez powodu podziwiamy rozwój odnawialnych źródeł energii w Europie Zachodniej. Takie kraje jak np. Niemcy w ciągu ostatnich 10 lat wielokrotnie zwiększyły ilość energii produkowanej ze źródeł odnawialnych. Dziś w tym kraju produkcja energii w elektrowniach wiatrowych ma już pewien zauważalny udział (ok. 2%) w zaspokajaniu potrzeb użytkowników. Imponujący jest przy tym udział energii wiatrowej w miksie mocy szczytowej, który wynosi 10%. Jakie mechanizmy zadziałały, że dokonał się taki post(...)
»