Strefy ochronne, przemysłowe i obszary ograniczonego użytkowania

wydany w Przegląd Komunalny – 2005-9
  DRUKUJ
W związku ze zmianami dokonanymi w Prawie ochrony środowiska (DzU nr 113, poz. 954) rozważenia wymagają skutki wprowadzania nowej instytucji, jaką jest strefa przemysłowa. Ze względu na podobieństwo nazwy może być ona kojarzona ze strefą ochronną.

Rodzi się pytanie, czy jest to rozwiązanie alternatywne dla stref ochronnych, czy też strefy przemysłowe pełnić mają inną funkcję. Jednocześnie zmieniono nieco przepisy dotyczące obszarów ograniczonego użytkowania.

Strefy ochronne
Na koniec tego roku z mocy prawa wygasną decyzje o ustanowieniu stref ochronnych, wydane na podstawie nieobowiązującej już ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska z 1980 r. Istota tej instytucji prawnej polegała na upoważnieniu do nieprzestrzegania powszechnie obowiązującego reżimu ochrony środowiska. W granicach strefy ochronne [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus