Gminy tracą czy zyskują

wydany w Przegląd Komunalny – 2005-9
  DRUKUJ
Projekty partnerstwa publiczno-prywatnego

Wraz z wprowadzeniem od 1 stycznia 1999 r. nowego podziału administracyjnego kraju odpowiedzialność za kształtowanie infrastruktury przeniesiona została na miasta i gminy, co spowodowało konieczność zwiększonego działania. Niestety, nagłe przeniesienie do gmin dużej ilości zadań wymagających szybkiego działania nie szło w parze z dostępnymi środkami finansowymi.

Nowe zadania gmin związane z odpowiedzialnością za budowę dróg i szkół, gospodarkę wodno-ściekową, gospodarkę odpadami itp. okazały się niemożliwe do sfinansowania ze skromnych zasobów gminnych kas. Zaczęły więc rodzić się pytania: czym zająć się najpierw, które projekty uznać za priorytetowe? Wielu wójtom i burmistrzom nie udało się zrealizować postawionych przed nimi zadań. Skutkiem tego podczas wyborów sa [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus