Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Termiczna utylizacja osad(...)

Od blisko 20 lat na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” eksploatowana jest spalarnia odwodnionych osadów ściekowych. Do końca kwietnia 2017 r. w instalacji spalono ok. 330 000 ton osadów odwodnionych. Spalarnia wyposażona jest w obrotową suszarkę bezpośrednią i piec fluidalny. Spala osady ściekowe po odwodnieniu w prasach komorowych, o średniej (dane z 2016 r.) zawartości suchej masy na poziomie ok. 22,1% (68,2% s.m. org.). Popiół, którego ilość nie pr(...)
»

Czas ukrócić wypaczenia(...)

Zakłady mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) mają się stać jednym z najważniejszych elementów nowego systemu gospodarki odpadami. Warto więc było wziąć udział w tegorocznej Konferencji „Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów” w Elblągu (7-9 maja), podczas której przegląd najlepszych technicznie rozwiązań był przeplatany z dyskusjami o kształtowaniu się nowej, „porewolucyjnej” rzeczywistości. W zamierzeniu organizatorów (spółki Abrys) w trakci(...)
»