Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Parki przygód – rozrywka (...)

  „Parki przygód” są formami zorganizowanych terenów zieleni, które pojawiły się w Polsce stosunkowo niedawno, mniej więcej na początku XXI w. Oferując różnorodne atrakcje, takie jak wspinaczka między koronami drzew, są miejscami nie tylko odpoczynku, zabawy i spędzania wolnego czasu, ale i kontaktu z naturą.   W myśl definicji zawartej w „Słowniku języka polskiego” PWN (Warszawa 1983) wypoc(...)
»

Energetyczny recykling od(...)

Schemat technologiczny instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów przedstawiono w poprzedniej części artykuł. Unieszkodliwianie odpadów jest procesem nieustannym, przebiegającym w jednym ciągu urządzeń proponowanej instalacji typu „K”. Wyposażona jest ona w niezbędną aparaturę kontrolno-pomiarową do odczytów miejscowych i zdalnego przekazywania sygnałów do nastawni.Główny zespół instalacji do termicznego unieszko(...)
»