Władztwo nad odpadami – tak, ale jakie?

wydany w Przegląd Komunalny – 2005-7
  DRUKUJ
W Polsce toczy się obecnie zawzięta dyskusja na temat odzyskania władztwa nad odpadami przez samorządy. Postulat ten jest podnoszony zwłaszcza przez te samorządy, które starają się pozyskać zewnętrzne źródła finansowania systemu gospodarki odpadami.
Emocje sięgają zenitu za sprawą przeciwstawnych opinii i stanowisk samorządów i przedsiębiorców. Ci ostatni boją się, że odzyskanie przez gminy władztwa nad odpadami oznaczać będzie eliminację ich firm z rynku i zastąpienie ich zakładami komunalnymi. Z kolei niektóre samorządy wyrażają obawy, że odzyskiwanie władztwa nad odpadami będzie oznaczać konieczność wprowadzenia „podatku śmieciowego”, co na rok przed wyborami nie jest mile widz [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus