Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Recykling bioodpadów – wy(...)

Wszystko wskazuje na to, że selektywna zbiórka odpadów kuchennych będzie konieczna, aby móc sprostać przyszłym wymogom dotyczącym stopnia recyklingu odpadów komunalnych i ograniczenia ich składowania. W skali kraju ilość selektywnie zbieranych bioodpadów powoli wzrasta. W 2013 r., wg danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), zebrano selektywnie 312 tys. Mg1, podczas gdy w roku poprzednim tylko 201 tys. Mg2. W 2013 r. poziom selektywnej zbiór(...)
»

Ku pamięci ustawodawcy(...)

Czy twórcy nowej ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym przy jej opracowywaniu będą pamiętać o praktycznych skutkach nowej dyrektywy unijnej? Od wielu miesięcy, po opublikowaniu projektu założeń projektu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, oczekujemy na projekt ustawy. W Polsce poświęcono już setki godzin na dyskusje dotyczące nowej dyrektywy, zmian w stosunku do tej poprzedniej oraz przesłanek ich twórców. Jej implementacja w n(...)
»