Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Efektywnie o efektywności(...)

Pierwsza edycja konferencji poświęconej efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach wod-kan była ostatnią pozycją w październikowym kalendarzu ważnych dla branży wydarzeń.  Tym razem organizator, firma Abrys, zaprosił do położonego w sercu Wrocławia hotelu Ibis, a do stolicy Dolnego Śląska zjechali wodociągowcy z całego kraju, chcący wymienić się informacjami i podzielić doświadczeniami. Dwudniowa konferencja (25-26 października) obfitowała w wykł(...)
»

Uzyskanie decyzji o środo(...)

Zasadniczym wymogiem stawianym inwestorowi w przypadku realizacji inwestycji biogazowej jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Potocznie zwana jest ona decyzją środowiskową. Inwestor na etapie wnioskowania o wydanie decyzji środowiskowej musi mieć już przygotowaną całą szczegółową dokumentację techniczną planowanej biogazowni – projekty stosowanej technologii bądź projekty budowlane. Decyzja o środowiskowych uwarunkowa(...)
»