Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Inwestycje i edukacja (...)

XIII Edycja Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” została rozstrzygnięta podczas Gali laureatów 10 lutego br. w Warszawie. Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem Bronisława Komorowskiego, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a wydarzenie zorganizowało Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Uhonorowane podmioty (samorządy, przedsiębiorstwa, placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe) przeprowadziły w ostatnich latach szer(...)
»

Zintegrowane technologie (...)

Zintegrowane technologie wytwarzania paliw i energii Wzrasta potrzeba rozwoju technologii wykorzystujących bogate zasoby biomasy, w tym biomasy z dedykowanych upraw energetycznych oraz biomasy odpadowej. Wiele czynników wskazuje na to, że region północnej Polski jest szczególnie predysponowany do rozwoju zrównoważonej energetyki rozproszonej. Województwa pomorskie, zachodniopomorskie oraz warmińsko-mazurskie charakteryzują znaczne zasoby (...)
»