Wszystkie artykuły w kategorii: "Że tak powiem"

Polecane artykuły:

Dotacje w praktyce – małe(...)

  Wszystko na to wskazuje, że wreszcie inwestycyjny impas w budowie biogazowni rolniczych w Polsce zostanie przełamany.   Dokonane przez Ministerstwo Gospodarki zmiany legislacyjne oraz przygotowany projekt zmian do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla działania 311 PROW „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, zapewne spowodują powstanie znacznej ilości małych rolniczych instalacji biogazowych na(...)
»

Warto przeczytać(...)

„Architektura niezrównoważona” red. K. Pobłocki, B. Świątkowska Fundacja Bęc Zmiana Zbiór tekstów pod redakcją Kacpra Pobłockiego i Bogny Świątkowskiej to pierwsza wydana w Polsce publikacja opisująca środowiskowe konsekwencje decyzji urbanistycznych, ekonomicznych i politycznych ostatnich dekad, a także polityczne i społeczne skutki zmian w środowisku, w którym żyjemy. Przywołane w tytule pojęcie „niezrównoważen(...)
»