Wszystkie artykuły w kategorii: "Że tak powiem"

Polecane artykuły:

Wokół odpadów - świat(...)

Niemieckie odpady w rękach gmin Kontrowersyjna ustawa dotycząca odpadów spowodowała w Niemczech burzę wśród prywatnych firm z branży odpadowej. Według Federalnego Stowarzyszenia na Rzecz Surowców Wtórnych i Gospodarki Odpadami (BVSE), proponowana nowa ustawa – będąca implementacją zmienionej Ramowej Dyrektywy Odpadowej UE – ma ostatecznie przekazać gminom absolutną kontrolę nad gospodarką odpada(...)
»

Postępowanie z odpadami w(...)

Rozwój branży budowlanej w ostatnich latach wpływa na wzrost ilości odpadów powstających w trakcie budowy, rozbiórek lub modernizacji budynków, dróg i innych obiektów budowlanych. Źródła ich powstawania są rozproszone, dlatego trudno określić ich ilości. W Krajowym Programie Gospodarki Odpadami 2010 (KPGO 2010) określono ilość odpadów innych niż niebezpieczne z tej grupy na pozi(...)
»