Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Koniec dyskusji, przyszed(...)

Ostatnie miesiące przyniosły wiele zapowiedzi zmian w przepisach dotyczących gospodarki odpadami. Mamy do czynienia z poselskimi projektami nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości I porządku w gminach (u.c.p.g.), mamy rekomendacje zespołu prof. Andrzeja Kraszewskiego, project rozporządzenia Ministra Środowiskaws. mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, czy wreszcie senacki project nowelizacji ustawy o odpadach. Przede wszystkim trzeba rozdzielić to co jest w sferze planów I dyskusj(...)
»

Gospodarka odpadami(...)

Uchwalenie ustawy o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. stanowiło istotny krok w kierunku dostosowania polskiego prawa ochrony środowiska do wymagań UE. Ustawa - mimo pewnych braków i nieścisłości - czyniła zadość oczekiwaniom na akt prawny, mający w dłuższym okresie uporządkować podstawowe zasady gospodarowania odpadami. Najważniejszym wydaje się to, że ustawa o odpadach z 2001 r. jest pierwszym w naszej historii aktem prawnym poświęconym problematyce gospodarki odpadami zgodnym z prawem UE i to (...)
»