Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Nowe regulacje w ochronie(...)

Kwietniowa nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska (P.o.ś) wprowadziła nowe regulacje związane z ochroną jakości powietrza. Tym samym do polskiego porządku prawnego zostały transponowane przepisy tzw. dyrektywy CAFE (opisanej w poprzednim wydaniu „Przeglądu Komunalnego”). Nowelizacja nie zmienia zasadniczej konstrukcji systemu jakościowej ochrony powietrza, realizowanej według koncepcji wspólnych dla różnych elementów środowiska i opartej (...)
»