Wszystkie artykuły w kategorii: "Raport branżowy"

Polecane artykuły:

Małopolskie odpady(...)

Małopolska zajmuje trzecie miejsce w Polsce jeśli idzie o ilość wytwarzanych odpadów – powstaje ich tutaj ponad 10 tys. ton. Z drugiej strony województwo małopolskie stawia sobie za cel rozwój turystyki i przemysłu czasu wolnego, stąd czystość powietrza i wód, a więc i sprawna gospodarka ściekami, jest tutaj sprawą zasadniczej wagi. Strategię rozwiązywania problemów z odpadami precyzuje Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami przyjęty przez w sierpniu 2003 r. Zakłada on przede (...)
»

Odzysk odpadów olejowych (...)

Od 1975 roku, kiedy to ogłoszono pierwszą dyrektywę Unii Europejskiej (EEC Directives), poziom rerafinacji odpadów olejowych zaczął wzrastać. Ostatnie lata pokazały, iż słaba kondycja i niektóre luki prawne sprawiły, iż rerafinacja wchodziła na rynek europejski z wielkim oporem. W okresie, gdy pojawiły się nowoczesne i zaawansowane technologie oraz gdy przed producentami zaczęto stawiać surowe wymogi jakościowe co do produktu, przyszedł czas na odrodzenie rerafinacji w Europie i sprawdzenie w(...)
»