Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Pracowite wakacje ministe(...)

Zbigniew Kamieński zastępca dyrektora Departament Bezpieczeństwa Energetycznego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Pod koniec czerwca br. rozpoczęty został proces legislacyjny projektu nowego rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia albo uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii. (...)
»

Zawartość mogilników(...)

Odpady niebezpieczne i przemysłowe Odpady niebezpieczne i przemysłowe oraz związane z nimi zagrożenia stają się w ostatnich latach coraz bardziej zauważalnym problemem. Przy nieprawidłowym składowaniu stanowić mogą zagrożenie dla wód powierzchniowych i podziemnych, gleb oraz powietrza. Specyficznym rodzajem składowisk są mogilniki, w których składuje się przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po tych środkach. W przygotowanym raporcie przedstawiamy, co mog(...)
»