Wszystkie artykuły w kategorii: "Listy do redakcji"

Polecane artykuły:

Vis Venti w kraju i za gr(...)

Towarzystwo Wspierania Elektrowni Wiatrowych Vis Venti zostało założone w 1999 r. przez grupę osób zainteresowanych wdrażaniem technologii wiatrowych na terenie Polski. Działalność Towarzystwa od początku koncentrowała się głównie na lobbingu na rzecz ukształtowania odpowiednich ram prawnych pozwalających na rozwój i funkcjonowanie energetyki odnawialnej w Polsce. Towarzystwo bacznie przyglądało się rozwiązaniom i systemom funkcjonującym w krajach europejskich, starając się wykor(...)
»

System EMAS narzędziem ma(...)

Problem ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych zyskuje na znaczeniu. Dzieje się tak za sprawą polityków, urzędników Unii Europejskiej, naukowców, przedstawicieli organizacji ekologicznych oraz mediów. Świadomość ekologiczna społeczeństw rośnie, a odpowiedzialność środowiskowa staje się jednym z ważniejszych narzędzi kształtowania wizerunku nowoczesnej firmy. Przedsiębiorcy coraz częściej stawiają na ekologię, wie(...)
»