Wszystkie artykuły w kategorii: "Konkurs"

Polecane artykuły:

Nasze działania przynoszą(...)

O tym, jak skutecznie prowadzić gospodarkę komunalną, jak ważna dla nowych przedsięwzięć jest umiejętność współpracy oraz co dzięki woli i determinacji można osiągnąć, z Arkadiuszem Słowińskim, burmistrzem Lubania, rozmawia Tomasz Szymkowiak.   Nie da się ukryć, że tutejsze okolice są wyjątkowo urokliwe. Zastanawia mnie, co dla Pana oraz wszystkich samorządowców jest tu najważniejsze: ochrona środowiska, gospodarka komunalna czy może coś zupeł(...)
»

"Lepsze niż nowe"(...)

Celem międzynarodowego projektu CERREC jest zapobieganie powstawaniu odpadów poprzez zwiększanie roli sektora ponownego wykorzystania produktów. Dyrektywa 2008/98/WE o odpadach, do której wdrożenia zobowiązane zostały wszystkie państwa członkowskie, wprowadziła pewne zmiany w dotychczasowej hierarchii sposobów postępowania z odpadami. W dokumencie pojawiło się pojęcie „przygotowania do ponownego wykorzystania” oraz „ponownego wykorzystania przedmiotów”. Należy przez(...)
»