Wszystkie artykuły w kategorii: "Konkurs"

Polecane artykuły:

Komunikacja bez spalania(...)

Gdyby każdy z nas był taki sam, przynajmniej na poziomie charakteru oraz osobowości, z dużym prawdopodobieństwem nie pojawiałyby się żadne nieporozumienia komunikacyjne. Rozmowa byłaby prosta, schematy zachowań znane i tak naprawdę nic nie pozostałoby w sferze domysłów. Z jednej strony jest to wizja wyjątkowo kusząca, z drugiej natomiast zwyczajnie nudna. Jednak rzeczywistość jest, oczywiście, inna. Skoro już (na szczęście lub nieszczęście) musimy na co dzień radzić sobie ze zgoła r(...)
»

Nowela noweli u.c.p.g.(...)

Długo oczekiwana nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.) weszła w życie 5 marca br. Rozwiązuje ona nie tylko pewne problemy, które podnoszono w toku dotychczasowej dyskusji nad nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi, ale także nakłada nowe zadania na gminy, a niektóre zawarte w niej regulacje nie są zbyt jednoznaczne i precyzyjne. Przygotowywanie nowelizacji rozpoczęto podczas prac senackich nad Ustaw(...)
»