Wszystkie artykuły w kategorii: "Higiena komunalna"

Polecane artykuły:

100 lat dla Śremu(...)

Pierwsze wzmianki dotyczące zaopatrzenia mieszkańców Śremu w wodę sięgają połowy XIX w. Rozwój Śremu i zwiększanie się liczby jego mieszkańców sprawił, że w okresie tym zaopatrzenie miasta w wodę było jednym z podstawowych problemów. W 1856 r. udostępniono pierwszą studnię publiczną. (...)
»

O edukacji ekologicznej w(...)

Jesień zaznaczyła się w Wielkopolsce kilkoma różnymi przeglądami działań w zakresie edukacji ekologicznej w regionie. W efekcie widać, że niemała jest liczba instytucji i organizacji w taką działalność zaangażowanych, a ich oferta jest różnorodna. To dobrze, bo potrzeby w tym zakresie są bardzo duże. Najważniejszą imprezą ze względu na liczbę uczestników (wystawców i zwiedzających) oraz charakter było V Ogólnopolskie Forum Edukacji Ekologicznej EKO MEDIA FORUM zorganizowane podcz(...)
»