Wszystkie artykuły w kategorii: "Gram w zielone"

Polecane artykuły:

Spotkanie robocze(...)

Z inicjatywy spółki Rafako, przy aktywnej współpracy Departamentu Instrumentów Ochrony Środowiska (DIOŚ) w Ministerstwie Środowiska, 26.01.2004 r. odbyło się robocze spotkanie tzw. Technicznej Grupy Roboczej (TGR) ds. opracowania wytycznych BAT (BREF) w dziedzinie gospodarki odpadami. Zgodnie ze stanowiskiem Biura w Sewilli opracowane powinny być wytyczne dla dwóch segmentów gospodarki odpadami – w zakresie termicznego przekształcania oraz innych (zimnych) metod ich przetwarzania. Unia nie(...)
»

Rower szansą na uzdrowien(...)

Mniejsza emisja dwutlenku węgla, ograniczenie kongestii, minimalizacja hałasu – to tylko niektóre korzyści, jakie wiążą się z wyborem roweru zamiast samochodu w podróżowaniu po miastach. Do zalet związanych z korzystaniem z jednośladów ich użytkownicy mogą dorzucić jeszcze jedną: niewątpliwy dobry wpływ na zdrowie, wynikający z aktywności fizycznej. W ostatnim czasie ukazała się interesująca publikacja1, mówiąca o tym, jak ważna dl(...)
»