Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse zarządzanie"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Szanowni Państwo! Niniejszy poradnik wydany został jako element projektu „Ptaki w czterech porach roku”, który uzyskał dofi nansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Przedsięwzięcie prowadzone jest w ramach szeroko rozumianej edukacji ekologicznej, realizowane przez fi rmę PARUS PROJEKT. Projekt zakłada trzy główne nurty działań. Pierwszym z nich było przeprowadzenie pięciu spotkań o tematyce ornitolo(...)
»

Usuwanie drzew i krzewów (...)

  Konieczność usunięcia drzew lub krzewów często pojawia się w związku z realizacją różnego rodzaju przedsięwzięć budowlanych. Wiąże się to z wymogiem uzyskania zgody. Wyjątkiem jest usuwanie drzew lub krzewów w związku z rozwojem sieci telekomunikacyjnych.   W przypadku usuwania drzew lub krzewów w celu realizacji inwestycji budowlanych inwestor musi uzyskać zgodę na ogólnych zasadach, wynikających z art. 8(...)
»