Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Gospodarowanie majątkiem (...)

Z funkcji regresji liniowej wynika, że przeciętnie w badanej spółce wodociągowo-kanalizacyjnej zwiększenie wartości majątku trwałego powoduje wzrost kosztów działalności operacyjnej. Majątek trwały – tak niezbędny w branży – jest także czynnikiem kosztotwórczym, o wyraźnym oddziaływaniu na wysokość kosztów działalności operacyjnej. Podobnie przedstawia się korelacja i funkcja regresji liniowej wielkości przychodów ze sprzedaży do(...)
»

Realizacja POIiŚ 2014-202(...)

Realizacja POIiŚ 2014-2020 a poprawa efektywności energetycznej Zwiększanie efektywności energetycznej procesów wytwarzania, przesyłu i zużycia energii jest podstawą prowadzenia zrównoważonej polityki energetycznej. Znajduje to swój wyraz w prawodawstwie i działaniach podejmowanych przez instytucje krajowe i unijne.   Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – największe źródło finansowania ochrony środowiska (...)
»