Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Podwójne karanie osób fiz(...)

W praktyce zaczęły pojawiać się sytuacje, w których ta sama osoba fizyczna za nielegalne sprowadzanie odpadów najpierw jest skazywana wyrokiem karnym, a następnie inspektor ochrony środowiska wymierza jeszcze karę pieniężną. Oczywiście można wyobrazić sobie sytuacje, w których postępowania administracyjne i karne toczą się równolegle, a także takie, kiedy najpierw zostaje wymierzona kara pieniężna. Możliwość podwójnego ukarania wynika z nast(...)
»

Gwarancje jako komponent (...)

W przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 z pewnością nie będzie powtórki z okresu poprzedniego, kiedy to nasz kraj stał się beneficjentem grantów na niespotykaną w polskiej historii skalę. Teraz mamy czas, aby zapoznać się z metodami, jakie stosuje UE dla wspierania społeczeństw i gospodarek innych państw członkowskich, bardziej zaawansowanych w rozwoju. W ich przypadku pomoc nie polega już jedynie na dotacjach. Jeżeli chodzi o zasady (...)
»