Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

KIGO Liderem Rozwoju Regi(...)

Te starania przyczyniły się do stworzenia w wielu gminach efektywnych systemów pozwalających na najlepsze możliwe zagospodarowanie odpadów i dających samorządom realną szansę na osiągnięcie ambitnych celów określonych prawem. Nagrodę w imieniu członków Izby odebrał Tomasz Uciński, prezes Zarządu KIGO, wraz z Piotrem Rozwadowskim, prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu. – Dziękuję za to wyróżnienie! Nie byłoby tej nagrody bez przedsiębiorców zrzesz(...)
»

Racjonalne wykorzystanie (...)

Racjonalne korzystanie ze źródeł odnawialnych jest szansą na niezależność i bezpieczeństwo energetyczne, stanowi ważny element zrównoważonego rozwoju kraju oraz może mieć wpływ na poprawę zaopatrzenia w energię terenów o słabo rozwiniętej infrastrukturze energetycznej. Jednakże tematyka odnawialnych źródeł energii jest dla nas wciąż mało znana. W celu przybliżenia tego zagadnienia Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Poświętne w Płońsku zor(...)
»