Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Konstruowanie dialogu spo(...)

Elżbieta Olędzka-Koprowska Harmonijne funkcjonowanie społeczności lokalnej zależy od wielu różnorodnych czynników społecznych, ekonomicznych i politycznych. Niektóre z nich stanowią ograniczenia, inne z kolei wspomagają możliwości rozwojowe poszczególnych wspólnot terytorialnych. Niewątpliwie, z uwagi na szeroki zakres zadań stojących przed samorządami - przy ograniczonej liczbie dostępnych środków na ich sfinansowanie - władze lokalne powinny być żywotnie zainteresowane wyk(...)
»

Raport - pompy do ścieków(...)

Raport - pompy do ścieków (PDF)(...)
»