Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zakład Estrów Metylowych (...)

Problematyka wykorzystania rzepaku, jako odnawialnego surowca do produkcji alternatywnego do oleju napędowego paliwa do silników z zapłonem samoczynnym, stała się w ostatnich latach punktem zainteresowania, szczególnie rolników upatrujących w produkcji rzepaku poprawę stanu polskiego rolnictwa. Starania o uruchomienie w kraju produkcji paliwa rzepakowego nie znajdowały jednak odpowiedniego klimatu, tak gospodarczego, jak i politycznego. Brak odpowiednich uregulowań prawnych i warunków ekonomi(...)
»

Stan rozwoju sektora ener(...)

Dla rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii istotne znaczenie będzie miał pakiet klimatyczno-energetycznego, będący realizacją konkluzji Rady Europejskiej z marca 2007 r. Jednym z głównych elementów pakietu jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. Według p(...)
»