Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Problemy z zagospodarowan(...)

Naturalne ukształtowanie terenu Lublina – tak jak całej Lubelszczyzny – charakteryzuje występowanie suchych dolin, wąwozów lessowych, niewielkich wzniesień i obniżeń terenu. Te różnice w poziomach i wysokościach oraz stałe i okresowe cieki wodne tworzą piękny i zróżnicowany krajobraz, który często określany jest jako „warty zachowania” i „cenny”. Jednak gdy na te obszary wchodzi zabudowa, pojawia się problem kształtowania tego krajobrazu na potrzeby budowy. Dochodzi wtedy do wyrównywa(...)
»

Czy polskie opakowania mo(...)

Pojęcie opakowania znane jest każdemu konsumentowi. Na obecnym poziomie rozwoju gospodarczego prawie każdy produkt posiada swoje opakowanie. Coraz częściej ma ono znaczenie marketingowe i jest czynnikiem decydującym o zakupie danego dobra czy towaru.   Dewizą jednej z poznańskich firm są słowa „Bez dobrego opakowania nawet klucze do sukcesu mogą nie znaleźć nab(...)
»