Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Usuwanie zanieczyszczeń p(...)

Aby zminimalizować niekontrolowane obciążenie środowiska przez przydomowe oczyszczalnie ścieków (POŚ), Niemcy wprowadziły dość rygorystyczne normy dotyczące ich produkcji i stosowania. W 2002 r. weszły w życie w tym kraju nowe przepisy administracyjne. Zgodnie z nimi, na terenach nieskanalizowanych, a posiadających zabudowę rozproszoną, władza wodna (odpowiednik polskiego starostwa powiatowego) na wniosek instytucji powołanej do odprowadzania i oczyszczania ściek&oacute(...)
»

Znaczna poprawa(...)

Dotychczasowe kontrole NIK-u, związane z wydawaniem zintegrowanych pozwoleń na korzystanie ze środowiska, nie pozostawiały wątpliwości, że obszar ten wymaga wielu zmian m.in. w zakresie obowiązującego prawa. Co prawda, przepisy dotyczące tych aspektów były już nowelizowane, jednak nadal budzą one sporo wątpliwości interpretacyjnych, choć zdecydowanie poprawiły jakość i terminowość wydawanych pozwoleń. Dowodzi tego, sformułowana przez NIK, ocena wydawania, analizowania i kontroli pozwo(...)
»