Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Trzy czy dziesięć lat?(...)

To, jak długi jest termin przedawnienia roszczeń gminy przeciwko przedsiębiorcy przesyłowemu w kontekście zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnych, zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Co do zasady roszczenia o zapłatę wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przedawniają się w terminie dziesięcioletnim (art. 118 Kodeksu cywilnego). Szczególny przypadek, wykraczający jednak poza ramy niniejszej publikacji,(...)
»

Jubileusz wydawcy(...)

Wydawca miesięcznika „Czysta Energia”, firma Abrys, obchodziła jubileusz 20 lat istnienia na rynku. Jest to moment, w którym warto zastanowić się nad tym, co minione lata przyniosły firmie i czy spełniła ona swoją misję? „Czysta Energia” to jeden z kilku miesięczników wydawanych przez Abrys. Firma zaistniała na rynku w grudniu 1988 r. Już wówczas wszystkim podejmowanym działaniom towarzyszył zamiar realizacji podstawowej misji, kt&(...)
»