Odpad czy część powierzchni ziemi?

wydany w Przegląd Komunalny – 2005-3
  DRUKUJ
Status prawny mas ziemnych i skalnych

Status prawny mas ziemnych i skalnych z punktu widzenia gospodarki odpadami określa art. 2 ust. 1 i 2 pkt 1 oraz 2 ustawy z 2001 r. o odpadach. Nie są one odpadem, ale w pewnych okolicznościach znajdują wobec nich zastosowanie przepisy ustawy o odpadach.


Masy ziemne i skalne nie są objęte specjalną definicją (co należy uznać za słuszne). Bez wątpienia chodzi tu o naturalną część powierzchni ziemi, która w jakiś sposób (najczęściej w wyniku robot budowlanych, przy eksploatacji kopalin lub w wyniku procesów pogłębiania) została wyodrębniona i przemieszczona. Jednak w wielu wypadkach mamy do czynienia z gruntem przekształconym przez człowieka. Wykop budowlany na terenie miasta (zwłaszcza takiego, które w przeszłości było bardzo zniszczone) powoduje trudności w zakwalifikowaniu w [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus