Próba zbilansowania zysków i strat Cz. II

wydany w Przegląd Komunalny – 2005-3
  DRUKUJ
Wpływ autostrady na środowisko

W poprzednim numerze rozpoczęty został cykl artykułów poświęconych badaniom wpływu budowanych w kraju autostrad na środowisko. Jako pierwszy omówiony został dokuczliwy dla mieszkańców hałas. Ważną kwestią jest też problem zanieczyszczeń powietrza.

W zakresie ochrony powietrza ocena oddziaływania autostrady na środowisko, przeprowadzona na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę, zawiera dane określające przewidywane obszary przekroczeń norm dotyczących poziomu zanieczyszczeń w powietrzu oraz wskazuje rozwiązania mające na celu zminimalizowanie niekorzystnego oddziaływania tego zanieczyszczenia. W tym celu zaprojektowano system osłon izolacyjnych z zieleni, które mają chronić obiekty zlokalizowane w pobliżu autostrady. Szerokość pasów zieleni wynosi od 20 do 30 m.

Punkty i term [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus