Zarządzanie drogami publicznymi i innymi powierzchniami komunikacyjnymi w gminach miejsko-wiejskich

wydany w Przegląd Komunalny – 2005-3
  DRUKUJ
W powszechnej opinii wielkie problemy drogownictwa dotykają dużych miast, a im mniejsze miasto (czyli o mniejszej liczbie mieszkańców), tym te problemy są mniejsze. Ta opinia jest tylko częściowo słuszna.

Biorąc pod uwagę sposób zarządzania i administrowania drogami i innymi powierzchniami komunikacyjnymi, zakres i liczbę spraw do załatwienia, możliwości finansowe i kadrowe (szczególnie w zakresie fachowym), dostęp do aktualnych informacji itp., okazuje się, że ranga problemów, ich złożoność i trudności w rozwiązywaniu w miastach zaliczonych do średniej wielkości, w tym w gminach miejsko-wiejskich może być porównywalna z miastami dużymi. Tym bardziej że art. 20 Ustawy z 11 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami (jednolity tekst DzU z 2004 r. nr 204, poz. 2086) zawiera zadania, które muszą być wykonywan [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus