Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Instrument Finansowy LIFE(...)

Ochrona środowiska stanowi jeden z kluczowych celów zawartych w przyjętych przez Radę Europejską deklaracjach w sprawie zasad przewodnich odnośnie zrównoważonego rozwoju. Jest to zarazem jedna z najważniejszych dziedzin współfinansowania wspólnotowego. Środki przeznaczane na ochronę środowiska w pierwszej kolejności powinny pochodzić ze wspólnotowych horyzontalnych instrumentów finansowych, w tym z Europejskiego Funduszu Rozw(...)
»

Przyszłość OZE (...)

Kongres „Barometr Rynku – Przyszłość Energii Odnawialnej” odbył się 20-21 stycznia br. w Warszawie. W czasie dwóch dni przedstawiciele branży i eksperci podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz pomogli znaleźć odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania związane z rynkiem odnawialnych źródeł energii. Wydarzenie to było odpowiedzią na dynamiczny rozwój sektora, a także wynikało z konieczności poszerzania wiedzy przyszłych inwestorów na r(...)
»