Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Glifosat: Parlament Europ(...)

Podczas kwietniowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu posłowie rozpatrywali sprzeciw wobec projektu aktu wykonawczego Komisji Europejskiej na podstawie rozporządzenia nr 1107/2009, dotyczącego przedłużenia dopuszczenia do rynku dla produktów zawierających glifosat. Wykorzystywany na masową skalę glifosat jest herbicydem o szerokim zastosowaniu m.in. na terenach zieleni miejskiej, w rolnictwie, leśnictwie oraz ogrodnictwie. Szero(...)
»

RAPORT – TECHNOLOGIE BEZW(...)

 Pełna wersja tabeli Raportu Wod-Kan do pobrania w formacie PDF.  (...)
»