Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Miasto pełne kultury(...)

Ewidentnie współczesny wizerunek miasta charakteryzują dwie tendencje w architekturze i urbanistyce, które ujawniają się między tym, co „było”, a tym co „jest”. Zdaje się, że miasto kształtuje swą kulturę, nie wykluczając wspomnianych wartości. Kwestie te stanowiły przedmiot wystąpień II/V Międzynarodowej Konferencji „Architektura bez granic – kultura miasta, miasto w kulturze”, organizowanej przez Wydział Architektury Politechnik(...)
»

Nowe rozdroża(...)

Nowe pomysły związane z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wywołują zaskoczenie. Wiele z nich wynika z niezrozumienia, że doraźne rozwiązania mogą funkcjonować w praktyce inaczej, niż to zakładamy i tym samym pogrzebać ideę reformy tej ustawy. Wydawało się, że nic już nas nie zaskoczy. A tu proszę, tyle pomysłów przy okazji „koniecznej noweli” porządkującej wielką nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 1 lipca 20(...)
»