Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Pozwolenia zintegrowane d(...)

W ostatnich latach w Europie ilość skarg na zapachową uciążliwość powietrza miała znaczący udział w całkowitej liczbie zażaleń, które wpłynęły do różnego typu organów ochrony środowiska. W Wielkiej Brytanii zakłady przemysłowe stanowiące źródło zorganizowanej lub niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody lub gleby podlegają określonym branżowym regulacjom środowiskowym. W dokumentach stanowiących podstawę w procesie wydawania pozwoleń zintegrowanych dla prowadzen(...)
»

Od redaktora(...)

„Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał” – to porzekadło, odwołujące się do tzw. mądrości ludowej, słyszymy wielokrotnie w ciągu życia. Kolejnym z tej kategorii jest powiedzenie, iż „człowiek uczy się przez całe życie”. Można by zatem wnioskować, że każdy z nas pozostaje przysłowiowym Jasiem do końca swych dni. Jeśli przyjmiemy wynik takiego „wywodu logicznego” za prawdziwy, należałoby go uznać za podstawę wszelkich programów eduka(...)
»