Wszystkie artykuły w kategorii: "Że tak powiem"

Polecane artykuły:

od redakcji(...)

W ręce czytelników oddajemy dodatek specjalny, przygotowany z myślą o toczących się w kilkunastu miejscach Polski procesach inwestycyjnych budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów. Obszerny materiał przedstawia prof. dr hab. dr h.c. Karl J. Thomé-Kozmiensky z Uniwersytetu Technicznego w Berlinie. Wyraźnie w nim wskazał, że na większą skalę tylko spalanie odpadów jest skutecznym rozwiązaniem problemów z rosnącą ich ilością. Selektyw(...)
»

Kultura przestrzeni (...)

Przestrzeń jest dobrem wspólnym i należy do jej użytkowników. Tak najkrócej można opisać nowy sposób myślenia mieszkańców o swoich miejscowościach. Pod hasłem partycypacji obywatelskiej kryją się coraz większe możliwości współdecydowania o krajobrazie, który nas otacza. Grupa społeczników z Lublina we współpracy z urzędnikami próbuje włączyć obywateli w kształtowanie przestrzeni miejskiej. Różnorodne inicja(...)
»