Wszystkie artykuły w kategorii: "Rozmowa z..."

Polecane artykuły:

Meszki i komary w miastac(...)

Komary i meszki kojarzą nam się głównie z wyjazdami nad wodę. Błędem jednak byłoby stwierdzenie, że ich obecność nie dokucza nam też w miastach, zwłaszcza że większość z nich posiada na swoim terenie lub okolicy różnego rodzaju zbiorniki wodne. Duże zagęszczenie ssaków oznacza dla tych kąsających owadów bogate źródło pokarmu. Na świecie znanych jest blisko 3,5 tys. przedstawicieli rodziny komarowatych (Culicidae) oraz ok. 1750 gatunków z rodziny mes(...)
»

Długa droga do harmonizac(...)

Harmonizacja systemów wsparcia w krajach członkowskich od dawna była celem Komisji Europejskiej. Już w jednym ze wczesnych projektów dyrektywy o wsparciu energii ze źródeł odnawialnych – późniejszej dyrektywy 2001/77/EC – Komisja wprowadziła zapis, mówiący o tym, że system wsparcia powinien: bazować na konkurencyjności pomiędzy producentami energii ze źródeł odnawialnych i umożliwić handel pomiędzy producentami i konsumentami w ramach wspólnego rynku. Najpó(...)
»