Wszystkie artykuły w kategorii: "Rozmowa z..."

Polecane artykuły:

W pogoni za newsem(...)

Wojciech Sz. Kaczmarek Poważna dyskusja telewizyjna: dyskutują dziennikarze, którzy dzielą się przy każdej okazji swymi głębokimi przemyśleniami z widzami. Tematem jest przypadek, który przydarzył się jednemu z uchodzących za ważne dzienników. Zapatrzeni w wysokość nakładu i wskaźniki sprzedaży panowie ujawniają publicznie fakt, iż jeden z kandydatów na prezesa IPN-u – zdaniem pewnego byłego funkcjonariusza SB – donosił, czyli współpraco-wał. Natychmiast inny pan, peł(...)
»

Grupy taryfowe a nowe Pra(...)

Co możemy powiedzieć na temat zasadności ustalania grup taryfowych w zależności od celów, na jakie pobierane są wody wg projektu Prawa wodnego? Kolejne publikowane projekty ustawy Prawo wodne nie rozstrzygają pojawiających się w branży wodociągowo-kanalizacyjnej wątpliwości, a wręcz generują kolejne. Cały sektor oczekuje na ostateczną wersję ustawy oraz na jednoznaczną interpretację poszczególnych jej zapisów, a tego nie możemy się raczej spodziewać w najbliższym cz(...)
»