Wszystkie artykuły w kategorii: "Punkt widzenia"

Polecane artykuły:

Plany gospodarki niskoemi(...)

  Gminy, które w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 chcą pozyskać pieniądze m.in. na działania w zakresie termomodernizacji budynków czy na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, muszą posiadać plany gospodarki niskoemisyjnej. Pojęcia „niska emisja” oraz „gospodarka niskoemisyjna” są często mylone, zwłaszcza w kontekście ograniczania emisji. Ten drugi termin jest jednak znacznie szerszy i oznacza nie tylko walkę o wyeliminowanie niskiej emi(...)
»

Odpady z zaopatrzenia lab(...)

Przedsiębiorstwa z branży odczynników do diagnostyki laboratoryjnej specjalizują się w sprzedaży hurtowej wyrobów farmaceutycznych i medycznych, głównie dla laboratoriów analitycznych. W ofercie omawianych zakładów znajdują się nie tylko zestawy odczynnikowe, ale również wysokiej jakości aparatura i sprzęt laboratoryjny. Warto nadmienić, iż produkty, w które zaopatrywane są laboratoria, muszą spełniać wymogi ustawy o(...)
»