Wszystkie artykuły w kategorii: "Punkt widzenia"

Polecane artykuły:

Bezwarunkowe zobowiązanie(...)

Czy osoby prowadzące punkty zbierania odpadów metali mogą gromadzić dane osobowe osób, od których przyjmują te odpady?   Oczywiście, są one wręcz zobowiązane do gromadzenia danych osobowych osób przekazujących odpady. W niniejszej sprawie zastosowanie mają przede wszystkim przepisy Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz wydanego na jej podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z 30 sierpnia 2(...)
»

Zielone konflikty – gra o(...)

Rozwój powoduje zmiany w miejskiej przestrzeni. Infrastruktura mieszkaniowa, przemysłowa i komunalna zastępuje dotychczasową wolną przestrzeń i zieleń. Praktycznie każda inwestycja odbywa się kosztem zieleni i otwartej przestrzeni. Procesowi temu towarzyszy coraz większe zainteresowanie mieszkańców, które czasem przeradza się w konflikt. W sytuacjach konfliktowych kluczowe znaczenie mają pojęcia interesów i wartości. Relację między nimi można przed(...)
»