Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Wiadomości bez granic(...)

Davidson J.W., Bouchart F.J.-C.: Stymulacja zapotrzebowania w węzłach ograniczonych modeli czasu rzeczywistego w sieci dystrybucji wody SCADA W artykule opisano dwie techniki pozwalające na dostosowanie zakładanego zapotrzebowania w modelach hydraulicznych sieci dystrybucji wody do rozbiorów notowanych przez systemy nadzorowania i monitorowania procesów (SCADA). Obie techniki zakładają, że opory rur oraz dane z systemu SCADA są znane oraz że z połączeniami danych SCADA oraz przewidywa(...)
»

Drzewa i krzewy w planie (...)

Konflikt interesów pomiędzy organami administracyjnymi a posiadaczami nieruchomości może nastręczać wiele problemów w zakresie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dlatego warto zapoznać się bliżej z rozwiązaniami dotyczącymi gospodarowania wysoką zielenią w obrębie miast i wsi. W zasadniczej części podstawy prawne ochrony drzew i krzewów zostały uregulowane w Ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2009 r. nr 151, poz. 1220(...)
»