Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Unijne pieniądze dla recy(...)

Nowy okres programowania to nowe szanse i nadzieje. Szczególnie atrakcyjnie zapowiada się oferta funduszy strukturalnych dla przedsiębiorstw sektora recyklingu i zbiórki odpadów. Łącznie z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz wsparcia w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej dostępnych będzie ponad 107 mld euro. Z tego duża część trafi do firm. Z dotacji będą mogły skorz(...)
»

Mały czy duży trójpak ust(...)

  Polska w Krajowym Planie Działania KPD, przesłanym do Komisji Europejskiej w grudniu 2010 r., poinformowała, że regulacje prawne wymagane dyrektywą 2009/28/WE zostaną przyjęte w oparciu o uchwalenie odrębnego aktu prawnego – ustawy o odnawialnych źródłach energii. Pełne wdrożenie dyrektywy winno nastąpić do 5 grudnia 2010 r. Wiadomo było już wtedy, że przez Polskę termin ten nie będzie dotrzymany, z uwagi na zatwierdzenie samego KPD przez Radę Ministrów do(...)
»