Wszystkie artykuły w kategorii: "Listy do redakcji"

Polecane artykuły:

Odpad stanie się surowcem(...)

Pytanie nie brzmi, czy odpady powinno się traktować jako surowce, ale kiedy i o ile więcej niż obecnie uda się ich wykorzystać w procesach produkcyjnych. Konieczność zmian jest raczej nieunikniona. Komisja Europejska przygotowała propozycję, która na terenie Unii ma doprowadzić do istotnego zrewidowania działań dotyczących cyklu życia produktu oraz gospodarki odpadami. Opublikowany 2 grudnia 2015 r. pakiet gospodarki o obiegu zamk(...)
»

Zielone zamówienie public(...)

Zielone zamówienia publiczne (ang. green public procurement – GPP) określono w komunikacie Komisji Europejskiej „Zamówienia publiczne na rzecz poprawy stanu środowiska”. Zdefiniowano je jako „proces, w ramach którego instytucje publiczne starają się uzyskać towary, usługi i roboty budowlane, których oddziaływanie na środowisko w trakcie ich cyklu życia jest ograniczone w porównaniu do towarów, usług i(...)
»