Wszystkie artykuły w kategorii: "Listy do redakcji"

Polecane artykuły:

Sprawa OZE w systemie ele(...)

W 2014 roku UE wyznaczyła krajom członkowskim nowe cele związane z realizacją polityki klimatycznej w horyzoncie do 2030 r. W szczególności określono wymagany stopień redukcji emisji gazów cieplarnianych do poziomu 40% (względem punktu odniesienia z 1990 r.) oraz wskazano wymóg uzyskania co najmniej 27% udziału energii OZE w energii konsumowanej. Sytuacja ta zmusza do podejmowania działań wspomagających realizację tych celów. Udział OZE w pokryci(...)
»

Informacja w gospodarce p(...)

Planowanie przestrzenne od wielu lat jest w stanie permanentnego kryzysu, którego nie da się pokonać, modyfikując recepty skuteczne w przeszłości. Czasy zdecydowanie się zmieniły i nawet jeśli w międzyczasie wiele rzeczy zaniedbano, także w legislacji, to kryzys systemu planowania i tak by nastąpił. Kryzys ten wynika z ewolucji cywilizacji, społeczeństwa, systemu wartości, a także, ale na końcu – samej dyscypliny gospodarki przestrzennej. Planowanie przestrz(...)
»