Wszystkie artykuły w kategorii: "Ekotargowanie"

Polecane artykuły:

Paliwa alternatywne – odp(...)

Pojęcie „paliwo alternatywne” występuje w polskim prawie w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (DzU nr 112, poz. 1206). Znalazło się tam w grupie 19 „Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych” jako rodzaj odpadów o kodzie 19 12 10 „Odpady palne (paliwo alter(...)
»

Transport miejski coraz b(...)

Elektromobilność ma ścisły związek z jakością atmosfery. Dlatego priorytetem polskiego rządu w 2018 roku ma być skuteczna walka ze smogiem poprzez rozwój ekologicznego transportu miejskiego. Czy miasta stać na bezemisyjny transport publiczny? Elektromobilność stanowi bodziec do szybszego rozwoju polskiej gospodarki i jednocześnie ma pozytywne skutki dla naszego środowiska. Największą barierą dla rozwoju ekologicznego transportu są finanse, ponieważ koszt zakupu poja(...)
»