Wszystkie artykuły w kategorii: "Dodatki - Zeszyty Komunalne"

Polecane artykuły:

Najlepsi z wiedzą o energ(...)

Podczas Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej GreenPower 15 maja br. odbył się Finał Krajowy Olimpiady Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii. Głównym jej organizatorem i inicjatorem  był Związek Młodzieży Wiejskiej. Celem Olimpiady jest sprawdzenie i podniesienie poziomu wiedzy z zakresu OZE wśród młodych ludzi, a także upowszechnianie informacji o nowych technologiach OZE. Inicjatywę podjęto z myślą o uczniach szkół ponadgimnazjalnych oraz o osobach w wieku do 35 lat, zainteresow(...)
»

Zanieczyszczenia pierwotn(...)

Aktualne problemy w oczyszczaniu wody Coraz ostrzejsze wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, rozwój technik analitycznych pozwalających na identyfikację zanieczyszczeń występujących w wodach nawet w ilościach śladowych oraz badania wpływu zanieczyszczeń na zdrowie człowieka ujawniają nowe problemy w oczyszczaniu wody. W świetle obowiązującego w Polsce rozporządzenia Ministra Zdrowia z 19 listopada 2002 r. jakość wody przeznaczonej do spożycia p(...)
»