Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Biomasa to energetyczna p(...)

  W Ministerstwie Gospodarki trwają prace nad projektem ustawy o OZE oraz nad rozporządzeniami wykonawczymi, które zmienią dotychczasowy system wsparcia dla wytwarzanej energii z OZE. Z ostatnich spotkań w MG, podczas których rozmawiali przedstawiciele reprezentujący różne branże OZE, wynika, iż prace przedłużają się i nie ma szans na to, by projekt został przekazany pod obrady Rady Ministrów w przewidywanym terminie. Chociaż MG nie upublicznia jeszc(...)
»