Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Biogaz zyskuje na znaczen(...)

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla wielu państw staje się ważnym elementem bezpieczeństwa energetycznego. Spowodowane jest to wzrastającymi cenami energii oraz pierwszymi oznakami wynikających z działalności człowieka zmian klimatu. Jednym z możliwych do wykorzystania odnawialnych źródeł jest biomasa, a metodą jej wykorzystania jest produkcja biogazu w specjalnie do tego celu konstruowanych obiektach, tzw. biogazowniach. Aby stworzyć warunki do rozwoju tej dziedziny, n(...)
»

Usuwanie drzew przydrożny(...)

  Po 6 latach starań zmienione zostały przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przepisy dotyczące wydawania zezwoleń na usuwanie drzew przydrożnych. Tym samym przywrócono kontrolę wycinek i wprowadzono ochronę koron drzew.   Nowe przepisy obowiązują od 20 lipca br., tj od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i ocenach oddziaływania na n(...)
»