Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Cz. I

wydany w Przegląd Komunalny – 2005-11
  DRUKUJ
Ustawa z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (DzU nr 180, poz. 1495), zwana dalej ustawą o zużytym sprzęcie, dokonuje transpozycji do prawa polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/96/WE z 27 stycznia 2003 r. w sprawie odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dz. Urz. WE L 037 z 13 lutego 2003 r. i L 345 z 31 grudnia 2003 r.).

Ustawa ta weszła w życie 21 października br., przy czym szereg jej przepisów zostanie wprowadzonych w terminie późniejszym. Będą to np. przepisy dotyczące zabezpieczenia finansowego (1 stycznia 2006 r.), rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (1 lipca 2006 r.), umieszczania przez wprowadzających sprzęt numeru rejestrowego na fakturach i innych dokumentach sporządzanych w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus