Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Spalanie i współspalanie (...)

Zagadnienie termicznego utylizowania komunalnych osadów ściekowych, szczególnie poprzez wspólne spalanie z paliwami kopalnymi lub spalanie razem z innymi odpadami, jest tematem, który wywołuje w Polsce coraz większe zainteresowanie. Powodem tego jest m.in. realizacja kilku projektów dużych instalacji oczyszczania ścieków komunalnych, współfinansowanych z funduszy ISPA. W projektach tych stawiany jest wymóg kompleksowego rozwiązania problemu, a więc rozwiązania łącznie z docelową utylizacją st(...)
»

Strzępiarki do złomu samo(...)

Nazwa firmy Centrozłom Wrocław CMC Poland Os-Stal (...)
»