Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Biblioteka wod-kan(...)

Niezawodność wybranych systemów zaopatrzenia w wodę w południowej Polsce B. Budziło Kraków 2010 ISBN 978-83-7242-536-2 Zakres tematyczny książki obejmuje ocenę niezawodności funkcjonowania piętnastu wybranych systemów zaopatrzenia w wodę, zlokalizowanych w południowej Polsce. Monografia stanowi podsumowanie badań prowadzonych przez autorkę w ostatnich piętnastu latach. W publikacji dokonano oceny fu(...)
»

Inauguracja Klubu EMAS(...)

W dniach 16-17 marca, z inicjatywy Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000, odbyło się w Zakopanem spotkanie inaugurujące Klub EMAS. Klub ten zrzesza organizacje zarejestrowane w krajowym systemie ekozarządzania i audytów. Patronat nad przedsięwzięciem objął generalny dyrektor ochrony środowiska, który odpowiada za rejestrację organizacji. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ponad połowy podmiotów zarejestrowanych w EMAS w Polsce. Były to następujące(...)
»