Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Strachy na Lachy(...)

  W artykule „Lotosowi i Orlenowi grożą miliardowe kary”,zamieszczonym w „Rzeczpospolitej” 9 lipca 2009 r., przedstawiciele koncernów paliwowych informują m.in., że na kanwie obecnych przepisów prawnych oraz w związku z poziomem realizacji NCW za I kwartał br. narażeni są na zapłacenie wielomilionowych kar. Nieprawdą jest, że wykorzystanie biokomponentów w I kwartale roku poniżej wymaganego poziomu powoduje konieczność ui(...)
»

Zwolnienia podatkowe &#82(...)

Zwolnienia podatkowe prowadzą do zachwiania równowagi pomiędzy przedsiębiorcami mogącymi korzystać z ulg a przedsiębiorcami niekorzystającymi z tego przywileju. Unia Europejska bardzo uważnie przygląda się każdej regulacji prawnej wprowadzanej przez kraje członkowskie. Ma to w różnych sektorach gospodarczych zapobiec monopolizacji, która zagraża rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw. Powstało kilka aktów prawnych regulujących ingerencję państwa w gospodarkę wolnorynkową w (...)
»