Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kara za nielegalny przywó(...)

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 31 maja 2010 r. (IV SA/Wa 187/10) oddalił skargę na decyzję wymierzającą karę pieniężną z tytułu „odbioru” nielegalnie przywiezionych odpadów.   Skarga opierała się w głównej mierze na zarzucie, iż przepis art. 32 ust. 1 Ustawy z 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów1 w zakresie, w jakim pozwala na nałożenie kary pieniężnej(...)
»

Cienkościenne rury z beto(...)

Coraz bardziej skomplikowane i kompleksowe zadania inżynieryjne wymagają stosowania nowych, specjalistycznych materiałów budowlanych. W ostatnich latach zaobserwować można szczególny rozwój w dziedzinie technologii betonu. Dzięki zastosowaniu najnowszych osiągnięć w dziedzinie chemii budowlanej, technologii formowania i zagęszczania, beton można stosować praktycznie bez żadnych ograniczeń. Po raz pierwszy zastosowany w latach siedemdziesiątych i osie(...)
»