Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ceny dla nowego przedsięb(...)

Zgodnie z art. 24a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w okresie pierwszych 18 miesięcy od dnia podjęcia działalności przez powołane lub utworzone przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obowiązują ceny i stawki opłat uchwalone przez radę gminy na wniosek organu wykonawczego gminy.  To samo dotyczy rozpoczęcia przez nowe przedsiębiorstwo nowego rodzaju działalności gospod(...)
»

Wydarzenia (...)

Zieleń Miejska – Naturalne Bogactwo Miasta (pod naszym patronatem) W dniach 8-10 października br. odbędzie się jubileuszowa, dziesiąta już edycja Konferencji Naukowo-Technicznej „Zieleń Miejska – Naturalne Bogactwo Miasta”, organizowana przez toruński oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew i Urząd Miasta Torunia. Tym razem tematyka konferencji dotyczyć będzie kierunków zmian terenów zieleni (...)
»