Najlepsi z najlepszych

wydany w Przegląd Komunalny – 2005-1
  DRUKUJ
Nauka na rzecz ochrony środowiska i przyrody

Do ósmej edycji konkursu „Nauka na rzecz ochrony środowiska i przyrody” na najlepsze prace magisterskie przygotowane w polskich szkołach wyższych, ogłoszonej w 2004 r. przez ministra środowiska, zgłoszono 60 prac obronionych na ocenę bardzo dobrą w 2003 r.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac magisterskich oraz promocja zawodowa ich autorów. Prace zgłaszane do konkursu powinny dotyczyć koncepcji poznawczych oraz rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych, prawnych, ekonomicznych, społecznych i przestrzennych z zakresu ochrony środowiska i przyrody, a w szczególności zawierać nowe albo udoskonalone rozwiązania, odznaczać się szczególnymi walorami poznawczymi lub zapowiadać znaczące efekty dla poprawy jakości środowiska.
Od [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus